Archiwa tagu: Partycypacja

Czy warto wprowadzić budżet obywatelski w Lublinie?

Zapraszam serdecznie na konferencję dotyczącą budżetu obywatelskiego w Lublinie. Na spotkaniu dokonamy podsumowania próby realizacji budżetu obywatelskiego, podjętej przez naszą fundację we współpracy z Radą Dzielnicy Rury oraz porozmawiamy nt. celowości i zasadności wprowadzenia tego narzędzia partycypacji obywatelskiej w naszym mieście.

Agenda:
15.00-15.40 „Pilotażowy projekt budżetu obywatelskiego w Lublinie – krok po kroku”
Krzysztof Jakubowski – Fundacja Wolności

15.45-16.25 „Standardy budżetu obywatelskiego”
Dariusz Kraszewski – Sieć Obywatelska Watchdog Polska

16.30-18.00 Panel dyskusyjny: „Czy warto wprowadzić budżet obywatelski w Lublinie?”

Proszę o potwierdzenie obecności:
-mailowo na adres kontakt@fundacjawolnosci.org

Inicjatywa Lokalna wkracza do Lublina

W ramach tegorocznej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”, zgłosiliśmy Fundację Wolności do realizacji zadania „inicjatywa lokalna”. Zdecydowaliśmy się właśnie na to działanie z dwóch powodów. Po pierwsze w Lublinie wciąż nie ma uchwały Rady Miasta w sprawie inicjatywy lokalnej. Chcielibyśmy, aby odpowiednia uchwała została podjęta, a ta najwyższa forma partycypacji obywatelskiej zyskała popularność wśród mieszkańców Lublina i stała się często wykorzystywanym narzędziem udziału obywateli w życiu naszego samorządu.

Po drugie, wspieramy mieszkańców trzech bloków przy ul. Sowińskiego 4, Al. Racławickich 22 i 22b w rewitalizacji terenu w ich sąsiedztwie. Długo zastanawialiśmy się, jak w zwięzły sposób opisać nasze działania. Z pewnością nie jest to budżet obywatelski (bo choć występuje tu silna potrzeba mieszkańców, to nie ma zarezerwowanych środków finansowych w kasie miasta). Po długim czasie doszliśmy do wniosku, że aktywność mieszkańców jest formą inicjatywy lokalnej. Czytaj dalej

Konsultacje ws rezerwy celowej dzielnicy Bronowice

Pomimo wielu obowiązków zawodowych i rodzinnych, znalazłem wczorajszego popołudnia czas, aby wybrać się na spotkanie ws. konsultacji podziału środków z rezerwy celowej, organizowanego przez Urząd Miasta, Fundację Inicjatyw Menadżerskich i Radę Dzielnicy Bronowice w ramach programu RADAR.

Od kilku miesięcy mieszkam wraz z rodziną na lubelskich Bronowicach. Wcześniej byłem tu raczej rzadkim gościem. Sąsiedztwo zrobiło na mnie pozytywne wrażenie dużą ilością zieleni (np. między blokami), bliskością wielu sklepów (i popularnego targu) oraz dobrym połączeniem komunikacyjnym z centrum miasta. Natomiast negatywnie oceniam niewystarczającą ilość miejsc postojowych-parkingowych. Czytaj dalej

I Kongres Lubelskich Organizacji Pozarządowych

I Kongres NGO w Lublinie, fot. ngo LublinW dniu 18go lutego br. reprezentowałem stowarzyszenie Projekt: Polska podczas I Kongresu Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin. Głównym celem kongresu był wybór przedstawicieli „trzeciego sektora” do nowo utworzonej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Delegaci organizacji zgłoszonych na kongres (w sumie głosy oddały 132 organizacje) dokonali wyboru dziesięciu spośród siedemdziesięciu zgłoszonych kandydatur.

Do rady zostali wybrani (wg liczby uzyskanych głosów): Anna Dąbrowska (Stowarzyszenie Homo Faber), ks. Piotr Drozd (Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE), ojciec Filip Buczyński (Hospicjum Małego Księcia), Piotr Zieniuk (Fundacja Kultury Enter), Edyta Długosz-Mazur (Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych), Marta Kurowska (Stowarzyszenie W Stronę Sztuki), Wacław Czakon (Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo), Wojciech Dec (Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych), Michał Stanowski (Stowarzyszenie Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku) oraz Wojciech Bylicki (Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta).

Uczestnicy kongresu wysłuchali wykładu Jakuba Wygnańskiego nt. „Rada Pożytku – reprezentacja trzeciego sektora czy ciało doradcze?”. Poruszył m. in. problem niskiego poziomu identyfikacji obywateli z organizacjami pozarządowymi oraz spadającą liczbą osób angażujących się w działalność wolontariacką. Zwrócił też uwagę na zagrożenie wynikające z działania Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W czasie kongresu odbyło się sześć sesji tematycznych, toczonych w kilkunastoosobowych grupach roboczych. Sam wziąłem udział w pracach grupy „Partycypacja obywatelska a trzeci sektor”. Dowiedziałem się o wielu lokalnych problemach innych organizacji pozarządowych w tej dziedzinie. Uczestnicy tej sesji zwracali uwagę na bierność urzędników w wielu kwestiach, niewystarczającą edukację obywatelską wśród młodzieży, zwracali uwagę na problemy w funkcjonowaniu rad dzielnic, na które urząd miasta nakłada często bardzo karkołomne zadania. Były też pozytywne komentarze, jak np. pomysł prezydenta miasta, aby na każde 100 mln zł przeznaczone na inwestycje drogowe, przekazano kilka mln zł na inwestycje w infrastrukturę rowerową. Rekomendacje płynące z pracy w tej grupie to potrzeba pogłębienia partycypacji obywatelskiej w Lublinie, zwiększenie dostępności i przejrzystości danych publicznych, wyrażono też troskę o takie funkcjonowanie nowo wybranej Rady Działalności Pożytku Publicznego, aby jej członkowie reprezentowali całe społeczeństwo Lublina, a nie swoje macierzyste organizacje.