Publikacje

Jak często obywatel może zadawać pytania urzędnikom” dla thinkzinu Nowa Konfederacja, 17 grudnia 2021

„Mam prawo wiedzieć. Mam prawo decydować!” w „Przestrzeń dla seniorów. Poradnik aktywnego seniora” Fundacja Mapa Pasji, Kraków 2020, ISBN 978-83-956959-2-6

Raport z monitoringu samorządowej kampanii wyborczej 2018 roku w Lublinie, Fundacja Wolności, maj 2019

Budżet Gminy dla Seniora (2018)

Media Investments and their Impact on the Media Market and the General Public in Central Eastern Europe, (współautor) praca zbiorowa, Mertek Media Monitor, ISSN 2559-8937 (2016)

Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, (współautor) praca zbiorowa, red. Ewa Stokłuska (Wyd. II, 2015)

Aktywne wsie przemyskie – rozwój aktywności mieszkańców Powiatu Przemyskiego przez fundusze sołeckie (2014)

Wybory do Rady Miasta Lublin w latach 1990-2006, Consensus Studenckie Zeszyty Naukowe, nr 12/2009