Wystąpienia publiczne

„O zależnościach między prawem do informacji publicznej a bezpieczeństwem i prywatnością” podczas konferencji naukowej w ramach X Studenckich Spotkań Komunikacji, Lublin, 13 maja 2022

Wykład „Przejrzystość w samorządzie” podczas XXIV Tygodnia Samorządności na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Lublin, 12 maja 2022

Udział w panelu dyskusyjnym „NGO w centrum zmieniającego się świata – szanse i wyzwania” podczas Lubelskiego Forum NGO, Lublin, 21 września 2021

„Rola Rad Dzielnic w zarządzaniu budżetem miasta”, wystąpienie podczas Kongresu Rad Dzielnic, Lublin, 15 września 2021

Przeprowadzenie zajęć nt. finansów samorządu dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość na Politechnice Lubelskiej, 10 grudnia 2020,

O funkcjonowaniu i kompetencjach Fundacji Wolności”, wystąpienie na sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bełżyce, 21 września 2020,

„Jaki wybór ma suweren? O wyborach bez cenzury”, panel dyskusyjny, Lubartów, 26 kwietnia 2018,

Urzędnicy i watchdogi. Czy współpraca jest możliwa?” panel dyskusyjny podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, Lublin, 26 września 2017

„Rola NGO w aktywizacji seniorów” podczas Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, Lublin 2017

Finanse w samorządzie terytorialnym” podczas Tygodnia Samorządności, Lublin, 5 kwietnia 2017

„Standardy budżetów partycypacyjnych” wystąpienie podczas konferencji „Wzmocnienie demokracji partycypacyjnej na Lubelszczyźnie”, Lublin 2015

„Jawność i przejrzystość warunkiem funkcjonowania samorządu lokalnego” wystąpienie podczas Ogólnopolskiej konferencji „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń”, Lublin, 9 czerwca 2015

Lublin – open and transparent city” prezentacja podczas Personal Democracy Forum, Warszawa, 15 kwietnia 2015,