O mnie

DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko: Krzysztof Jakubowski
E-mail: kontakt@krzysztofjakubowski.pl
Strona internetowa: krzysztofjakubowski.pl

MOJE KWALIFIKACJE

 • Program Manedżerowie NGO (Promengo) edycja 2019/20,
 • Certyfikat EY Academy of Business „Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych” (2020),
 • Certyfikat EY Academy of Business „Praktyczne zarządzanie projektami” (2019),
 • Akademia Dobrej Komunikacji 2 (2018),
 • „Crowdfunding – zbieraj pieniądze, buduj społeczność!” (2018)
 • Kurs fundraisingu dla organizacji prowadzących działania strażnicze edycja 2017/18,
 • Akademia Telewizyjna TVP „Intensywny trening zachowań medialnych” (2016),
 • Google Ad Grants dla ngo (2016),
 • Lubelska Szkoła Fundraisingu (2012),
 • „Zakładanie, prowadzenie i praca w organizacjach pozarządowych i sferze pozabiznesowej” (UMCS 2012),
 • Stypendysta Fundacji im. Lesława A. Pagi (2011),
 • roczny program „Leadership Lublin – Developing Agenda 2010”,
 • Absolwent XVII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009),

RODZINA

Moja żona Dorota jest z wykształcenia pielęgniarką. Obecnie pracuje w jednym z lubelskich szpitali. Wspólnie zajmujemy się naszą kochaną córeczką, Alicją.

Moja mama przez ponad 20 lat była sołtysem w miejscowości niedaleko Przemyśla. Tato – z zawodu kierowca, obecnie jest już na emeryturze. Wcześniej aktywnie działał w związkach zawodowych w swoim zakładzie pracy. Niestety wszyscy razem widujemy się jedynie podczas świąt.

ŻYCIORYS

Urodziłem się w 1987 roku. Już w szkole podstawowej zacząłem się angażować w życie społeczne – byłem Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Jestem absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. W liceum byłem uczestnikiem licznych olimpiad i konkursów, zostałem m. in. laureatem konkursu wiedzy o Unii Europejskiej „Bruksela szansą dla każdego”.

W latach 2006-2011 studiowałem na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jak widać, nie jestem rodowitym lublinianinem. Mieszkam tu z własnego wyboru. Swoim zaangażowaniem w sprawy miasta chcę pokazać, że Lublin wcale nie musi się kojarzyć jako miejsce, skąd ludzie wyjeżdżają.

Na studiach aktywnie uczestniczyłem w życiu społeczności akademickiej. Byłem delegatem do Parlamentu Studentów UMCS. Wybrano mnie Przewodniczącym Rady Osiedla Akademickiego UMCS. Wykonując tę funkcję wpłynąłem na ulokowanie na terenie miasteczka akademickiego UMCS dodatkowej pralni, poprawę jakości internetu w akademikach czy poprawę bezpieczeństwa, dwukrotnie zorganizowałem Mistrzostwa Miasteczka Akademickiego w piłkę nożną oraz turniej tenisa stołowego. Ponadto przeprowadziłem ankietę badającą potrzeby mieszkańców domów studenckich oraz zorganizowałem akcję zbierania plastikowych nakrętek, m.in. na rzecz Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

W roku 2009 zostałem absolwentem Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, organizowanej przez stowarzyszenie Szkoła Liderów. W tym samym roku ukazał się mój artykuł naukowy “Wybory do Rady Miasta Lublin w latach 1990-2006″, opublikowany w periodyku Consensus (Lublin 2009, ISSN 1644-3179).

W latach 2010-2012 byłem przewodniczącym lubelskiego koła stowarzyszenia Projekt: Polska. W ramach naszej działalności zorganizowaliśmy studenckie prawybory prezydenckie, przeprowadziliśmy projekt pt. „30-lecie Solidarności”. W 2010 roku ukończyłem roczny program liderski „Lublin Leadership – Developing Agenda 2010”, realizowany przez fundację Instytut na Rzecz Państwa Prawa.

Człowiek RokuW 2011 roku zostałem stypendystą Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Od sierpnia 2012 roku pełnię funkcję Prezesa zarządu Fundacji Wolności. W maju 2014 na kongresie lubelskich organizacji pozarządowych zostałem wybrany do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

Od kilku lat jestem członkiem Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Zostałem „Człowiekiem Roku 2017” Dziennika Wschodniego (wyboru dokonała kapituła złożona z laureatów tego konkursu).