Archiwum autora: Krzysztof Jakubowski

RDPP za obniżeniem wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin (organ doradczy Prezydenta, w skład którego wchodzą przedstawiciele lubelskich organizacji pozarządowych, radnych i urzędników) pozytywnie zaopiniowała propozycję zmniejszenia wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przegłosowano mój wniosek, aby wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji wynosił 5% minimalnej krajowej (obecnie 10%), przy jednoczesnym określeniu miesięcznego maksimum na 50% minimalnej krajowej dla członka komisji.
To co prawda tylko głos doradczy, który Prezydent może odrzucić, ale pokazuje, że problem nadmiernego wynagrodzenia dostrzegamy nie tylko my 🙂
Warto przy tym dodać, że jeśli pozostanie przepis obowiązujący do tej pory (10% minimalnej krajowe za udział w każdym posiedzeniu) to członków komisji czeka podwyżka, bo od nowego roku rośnie minimalna krajowa z 1750 do 1850 zł (wzrost ze 175 do 185 zł za każde posiedzenie).
Dla porównania śr. miesięczna kwota wynagrodzeń członków komisji w wybranych miastach (dane za 2014 rok):
Olsztyn 132 zł
Białystok 213 zł
Rzeszów 444 zł
Kielce 604 zł
Lublin 1391 zł
Zasady wynagradzania członków komisji są zapisane w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który Prezydent ma skierować na najbliższą sesję Rady Miasta Lublin.

4 listopada posiedzenie RDPP

W następną środę, tj. 4 listopada o godz. 16 w sali 109 Pałacu Parysów (siedziba referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi) odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

Serdecznie zapraszam do udziału w tym spotkaniu i/lub zainteresowaniu się tym, co będzie przedmiotem obrad.

Tematami posiedzenia będą m. in.:

  • wybór przedstawicieli RDPP do komisji przyznających nagrody i stypendia w zakresie kultury,
  • zaopiniowanie Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin na lata 2016-2020,
  • informacja Biura Miejskiego Architekta Zieleni nt. wycinki drzew – działka Wikana S.A, Al. Kraśnicka.

Tutaj zamieszczam Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin na lata 2016-2020.

3 listopada dostałem informację, że przedmiotem posiedzenie będzie również zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok – załączam tutaj.

Jeśli macie uwagi/wnioski to bardzo proszę o kontakt mailowy (kontakt@krzysztofjakubowski.pl) lub telefoniczny (dane w zakładce Kontakt).

Zachęcam do głosowania w budżecie obywatelskim Lublin 2016

Tylko do 10 października można głosować na projekty, zgłoszone w ramach tzw. „budżetu obywatelskiego”. Każdy może głosować na 1 projekt mały (50-500 tys zł) oraz 1 projekt duży (0,5 mln – 1,5 mln zł). Te, które uzyskają najwięcej głosować, zostaną zrealizowane w przyszłorocznym budżecie miasta. Lista zgłoszonych projektów i karta do głosowania są dostępne m. in. na stronie www.budzetobywatelski.lublin.pl
bo2016

Watchdog FAQ

Jaki jest cel działania organizacji strażniczych

Organizacje strażnicze, czyli „watchdogi” pilnują i monitorują działalność administracji publicznej w zakresie zarządzania i wydatkowania publicznych pieniędzy. Są one ważne, ponieważ sprawdzają nie tylko czy działania urzędników są zgodne z prawem, ale oceniają efektywność podjętych decyzji (czego nie sprawdzają żadne państwowe instytucje kontroli). Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin i zaopiniowanie Programu Współpracy na 2016 rok

17 września o godz. 16 odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, która m. in. zaopiniuje Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Serdecznie zapraszam na posiedzenie!

W związku z tym, że jestem członkiem Rady, możecie mi zgłaszać swoje uwagi, abym je zaprezentował na forum RDPP (kontakt@krzysztofjakubowski.pl). Szczegóły nt. posiedzenia RDPP oraz projekt Programu Współpracy w linku:

http://um.lublin.eu/ngo/index.php?t=200&id=248747