Archiwum autora: Krzysztof Jakubowski

Relacja ze spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego nt. Polskiego Korpusu Solidarności

27 kwietnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wziąłem udział w spotkaniu jednej z czterech grup ekspertów, zaproszonych do pracy przy Narodowym Programie Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Poniżej przedstawiam moją relację z tego spotkania (celowo nie używam nazwisk, bo nie znałem wszystkich osób biorących udział w spotkaniu, a nie chciałbym nikogo pominąć). Czytaj dalej

2 marca kolejne posiedzenie RDPP Miasta Lublin

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Lublin, które odbędzie się 02.03.2016 r. (środa) o godz. 15.30 w Pałacu Parysów (siedziba Kancelarii Prezydenta) sala 104 (I piętro).

Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2016 rok (w załączeniu)
4. Informacja ne temat Budżetu Obywatelskiego 2016
5. Sprawy różne
– projekt wystąpienia do Prezydenta Miasta Lublin z propozycją działań w sferze pożytku publicznego mających na celu przekazywanie Radzie Miasta opinii Rady nt. konsultowanych dokumentów, które mają być przedmiotem głosowania Rady Miasta.

Kontrola obywatelska to priorytet

WatchdogiNa zaproszenie kolegów z organizacji strażniczych, wziąłem dziś udział w spotkaniu z Wojciechem Kaczmarczykiem – Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania. W spotkaniu oprócz mnie uczestniczyli również Przemysław Żak (Fundacja Stańczyka z Krakowa), Bartosz Pilitowski (Court Watch Polska), Agnieszka Zdanowicz (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) oraz Paula Lota (INSPRO z Łodzi).

Opowiadaliśmy o problemach i potrzebach watchdogów oraz specyfice naszych organizacji.

Wspólnie zwróciliśmy uwagę ministra na trzy typy watchdogów: lokalni blogerzy-pojedyncze osoby, lokalne i regionalne organizacja strażnicze oraz organizacje strażnicze zajmujące się sprawami „centralnymi”. Każde z nich inaczej funkcjonują i wymagają innego wsparcia.

Minister poinformował nas o pracach nad narodowym programem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zapewnił, że kontrola obywatelska jest jednym z priorytetów tego programu.

Proponuję, aby opinie Rady Pożytku przekazywano miejskim radnym

Zaproponowałem członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin (w dalszej części nazywam w skrócie Radą Pożytku), aby zwrócić się do Prezydenta, by ten przekazywał Radzie Miasta opinie Rady Pożytku nt. konsultowanych dokumentów, które mają być przedmiotem głosowania Rady Miasta. Nawet w sytuacji, gdy Prezydent nie uwzględni uwag zgłaszanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Do tej pory Prezydent albo uwzględniał rekomendacje Rady Pożytku, albo nie. A Radni Rady Miasta nie wiedzieli o uwagach wypracowanych przez Radę Pożytku.

Tym bardziej jest to ważne, że przedstawiciele Rady Miasta bardzo rzadko uczestniczą w posiedzeniach Rady Pożytku. W składzie Rady Pożytku jest dwoje miejskich radnych: Wojciech Krakowski i Marta Wcisło (na pięć posiedzeń, które się odbyło do czerwca 2015 roku radna Wcisło była na jednym, a radny Krakowski na żadnym).

Wobec tego miejscy radni nie mają możliwości zapoznania się przed głosowaniem z opiniami i rekomendacjami Rady Działalności Pożytku Publicznego. A uważam, że słusznym jest, aby mieli taką wiedzą podejmując decyzje dotyczące sfery pożytku publicznego.

Powyższe wnioski są zbieżne z rekomendacjami dla Rad Działalności Pożytku Publicznego, opracowanymi pod przewodnictwem sieci SPLOT w ramach realizacji zadania „SPLOT Rad dla Rad” (radypozytku.ngo.pl).

Do tej pory jako RDPP nie mieliśmy wiedzy o tym, dlaczego Prezydent nie przyjmował rekomendacji RDPP do konkretnych projektów uchwał. Nie znamy powodów decyzji Prezydenta, co wpływa negatywnie na przebieg komunikacji między RDPP a Prezydentem.