Archiwum autora: Krzysztof Jakubowski

4 listopada posiedzenie RDPP

W następną środę, tj. 4 listopada o godz. 16 w sali 109 Pałacu Parysów (siedziba referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi) odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

Serdecznie zapraszam do udziału w tym spotkaniu i/lub zainteresowaniu się tym, co będzie przedmiotem obrad.

Tematami posiedzenia będą m. in.:

  • wybór przedstawicieli RDPP do komisji przyznających nagrody i stypendia w zakresie kultury,
  • zaopiniowanie Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin na lata 2016-2020,
  • informacja Biura Miejskiego Architekta Zieleni nt. wycinki drzew – działka Wikana S.A, Al. Kraśnicka.

Tutaj zamieszczam Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin na lata 2016-2020.

3 listopada dostałem informację, że przedmiotem posiedzenie będzie również zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok – załączam tutaj.

Jeśli macie uwagi/wnioski to bardzo proszę o kontakt mailowy (kontakt@krzysztofjakubowski.pl) lub telefoniczny (dane w zakładce Kontakt).

Zachęcam do głosowania w budżecie obywatelskim Lublin 2016

Tylko do 10 października można głosować na projekty, zgłoszone w ramach tzw. „budżetu obywatelskiego”. Każdy może głosować na 1 projekt mały (50-500 tys zł) oraz 1 projekt duży (0,5 mln – 1,5 mln zł). Te, które uzyskają najwięcej głosować, zostaną zrealizowane w przyszłorocznym budżecie miasta. Lista zgłoszonych projektów i karta do głosowania są dostępne m. in. na stronie www.budzetobywatelski.lublin.pl
bo2016

Watchdog FAQ

Jaki jest cel działania organizacji strażniczych

Organizacje strażnicze, czyli „watchdogi” pilnują i monitorują działalność administracji publicznej w zakresie zarządzania i wydatkowania publicznych pieniędzy. Są one ważne, ponieważ sprawdzają nie tylko czy działania urzędników są zgodne z prawem, ale oceniają efektywność podjętych decyzji (czego nie sprawdzają żadne państwowe instytucje kontroli). Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin i zaopiniowanie Programu Współpracy na 2016 rok

17 września o godz. 16 odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, która m. in. zaopiniuje Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Serdecznie zapraszam na posiedzenie!

W związku z tym, że jestem członkiem Rady, możecie mi zgłaszać swoje uwagi, abym je zaprezentował na forum RDPP (kontakt@krzysztofjakubowski.pl). Szczegóły nt. posiedzenia RDPP oraz projekt Programu Współpracy w linku:

http://um.lublin.eu/ngo/index.php?t=200&id=248747

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin – raport z mojej działalności

Wiosną ub. roku na II Kongresie Organizacji Pozarządowych w Lublinie zostałem wybrany przez organizacje pozarządowe członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. RDPP jest organem doradczym Prezydenta Miasta w zakresie działalności pożytku publicznego. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z mojej aktywności w Radzie na półmetku kadencji 2014-2016. Czytaj dalej