Archiwa tagu: budżet obywatelski

Popularyzacja budżetu obywatelskiego w regionie

Od pewnego czasu Fundacja Wolności podejmuje się działań na rzecz popularyzacji budżetu obywatelskiego w regionie lubelskim.

Moja aktywność na tym polu została doceniona w stolicy i zaproponowano mi udział w pracach zespołu, który opracowuje katalog standardów budżetów partycypacyjnych. Grupa ekspertów działa przy Fundacji Stocznia a prace są już dość zaawansowane.

Ponadto Fundacja Wolności została zaproszona przez burmistrza Kraśnika do udziału w spotkaniach konsultacyjnych przyszłorocznego budżetu miasta. Przybliżamy na nich mieszkańcom zasady budżetu obywatelskiego, przygotowując tym samym do jego wprowadzenia w niedalekiej przyszłości.

W przyszły poniedziałek, 25 listopada, wystąpię na Forum Edukacji Obywatelskiej, na Wydziale Politologii UMCS z prezentacją „Budżet obywatelski krok po kroku”. Natomiast już w ten czwartek (21 listopada) będę dyskutował o działalności samorządu lokalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.

Jak widać, moje dotychczasowe zaangażowanie w sprawy budżetu obywatelskiego zaowocowało zaproszeniami do publicznych wystąpień. Cieszę się, że moja wiedza jest ważna dla tylu różnych osób i organizacji.