24 maja odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

24 maja o godz. 15.30 w Pałacu Parysów (sala 109) odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, której jestem członkiem, wybranym przez organizacje pozarządowe, działające w Lublinie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Budżet Obywatelski 2017 – informacja o naborze wniosków.
2. Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lubin 2016 – ustalenie terminu, planu pracy.
3. Sprawy różne.

Serdecznie zapraszam, bo posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego są jawne, zresztą już raz nagrywaliśmy jego przebieg – w listopadzie 2015 roku:

Relacja ze spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego nt. Polskiego Korpusu Solidarności

27 kwietnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wziąłem udział w spotkaniu jednej z czterech grup ekspertów, zaproszonych do pracy przy Narodowym Programie Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Poniżej przedstawiam moją relację z tego spotkania (celowo nie używam nazwisk, bo nie znałem wszystkich osób biorących udział w spotkaniu, a nie chciałbym nikogo pominąć). Czytaj dalej

2 marca kolejne posiedzenie RDPP Miasta Lublin

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Lublin, które odbędzie się 02.03.2016 r. (środa) o godz. 15.30 w Pałacu Parysów (siedziba Kancelarii Prezydenta) sala 104 (I piętro).

Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2016 rok (w załączeniu)
4. Informacja ne temat Budżetu Obywatelskiego 2016
5. Sprawy różne
– projekt wystąpienia do Prezydenta Miasta Lublin z propozycją działań w sferze pożytku publicznego mających na celu przekazywanie Radzie Miasta opinii Rady nt. konsultowanych dokumentów, które mają być przedmiotem głosowania Rady Miasta.

Kontrola obywatelska to priorytet

WatchdogiNa zaproszenie kolegów z organizacji strażniczych, wziąłem dziś udział w spotkaniu z Wojciechem Kaczmarczykiem – Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania. W spotkaniu oprócz mnie uczestniczyli również Przemysław Żak (Fundacja Stańczyka z Krakowa), Bartosz Pilitowski (Court Watch Polska), Agnieszka Zdanowicz (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) oraz Paula Lota (INSPRO z Łodzi).

Opowiadaliśmy o problemach i potrzebach watchdogów oraz specyfice naszych organizacji.

Wspólnie zwróciliśmy uwagę ministra na trzy typy watchdogów: lokalni blogerzy-pojedyncze osoby, lokalne i regionalne organizacja strażnicze oraz organizacje strażnicze zajmujące się sprawami „centralnymi”. Każde z nich inaczej funkcjonują i wymagają innego wsparcia.

Minister poinformował nas o pracach nad narodowym programem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zapewnił, że kontrola obywatelska jest jednym z priorytetów tego programu.