Zostałem wybrany do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”

Dzięki poparciu 127 mieszkańców – członków i członkiń Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”, zostałem wybrany w skład Rady Nadzorczej spółdzielni.

Wczoraj odbyło się inauguracyjne posiedzenie rady. Zostałem na nim wybrany Przewodniczącym Komisji Mieszkaniowej Rady Nadzorczej. Jako przewodniczący komisji jestem też członkiem Prezydium Rady. Do zadań prezydium należy opracowywanie programu pracy rady, koordynowanie pracy poszczególnych komisji oraz przygotowywanie posiedzeń rady.

Komisja Mieszkaniowa zajmuje się sprawami członkowskimi, skargami mieszkańców dotyczącymi spraw mieszkaniowych.

Dziękuję członkom i członkiniom spółdzielni mieszkaniowej za poparcie. Tak jak zapowiadałem wcześniej, przez kolejne trzy lata kadencji zamierzam:

  • usprawnić przepływ informacji między Radą Nadzorczą a mieszkańcami (na wczorajszym posiedzeniu wnioskowałem o zapraszanie przewodniczących rad osiedli na zebrania rady nadzorczej, ponadto chcę wprowadzić ustne sprawozdania przed radą osiedla oraz pisemne na grupie dyskusyjnej mieszkańców spółdzielni),
  • nadzorować i kontrolować działalność zarządu, korzystając z uprawnień, jakie ma rada nadzorcza,
  • przedstawiać na radzie lub załatwiać w administracji spółdzielni sprawy dot. działalności spółdzielni, zgłaszane przez mieszkańców (szczególnie problemy dot. wszystkich mieszkańców spółdzielni),

Przy okazji, podczas posiedzenia dowiedziałem się, że tylko kilkunastu członków/członkiń spółdzielni korzysta z panelu członkowskiego na stronie internetowej spółdzielni. A przecież daje on dostęp do ważnych dokumentów dot. funkcjonowania spółdzielni, w tym protokołów i uchwał rad osiedli i rady nadzorczej. Wniosek o dostęp do panelu członkowskiego można pobrać ze strony spółdzielni (zakładka „druki do pobrania”) i należy go złożyć w administracji spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej. Zachęcam do otworzenia sobie tego dostępu, w myśl zasady Wiedza = Władza.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.