Archiwa tagu: Rady Dzielnic

Inwestycje realizowane w dzielnicach Lublina w 2012 roku

Otrzymałem częściową odpowiedź z urzędu miasta na mój wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. zadań zgłaszanych do realizacji z budżetu miasta przez rady dzielnic w Lublinie w ramach rezerwy celowej.

Otrzymałem wykaz zadań, które będą realizowane w roku bieżącym. Dokonałem uporządkowania tych zadań, porządkując alfabetycznie według nazw dzielnic. Zapraszam do zapoznania się z dokumentem (kliknij tutaj, aby otworzyć w formacie PDF).

Wydaje mi się jednak, że nie są to ostateczne dane. Prawdopodobnie niektóre dzielnice jeszcze nie złożyły wniosków.

Wciąż czekam na informacje nt. stanu realizacji poszczególnych zadań zgłoszonych w tym roku oraz na listę zadań wnioskowanych przez rady dzielnic zarówno w roku bieżącym jak i ubiegłym. Zwłaszcza ta ostatnia informacja powinna okazać się bardzo istotna, ponieważ pozwoli określić, dlaczego w tak wielu przypadkach duża część kwoty przeznaczona na inwestycje w dzielnicach zostaje niewykorzystana. Czy urząd miasta nie realizuje wszystkich zadań, czy może rady dzielnic nie wykorzystują całej dostępnej kwoty?