Zostałem wybrany do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

Dziękuję za wszystkie głosy poparcia od przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wysoki wynik mobilizuje mnie do efektywnej pracy.

Jestem prezesem Fundacji Wolności, absolwentem Wydziału Politologii na UMCS w Lublinie oraz Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, stypendystą Fundacji im. Lesława Pagi. W okresie studiów pełniłem funkcje Przewodniczącego Rady Osiedla Akademickiego oraz członka Parlamentu Studentów UMCS. W 2010 roku  ukończyłem roczny program typu liderskiego „Lublin Leadership – Developing Agenda”, prowadzony przez Fundację Instytut na Rzecz Państwa Prawa. W marcu 2014 roku zostałem wybrany w skład zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Na co dzień pracuję w Lubelskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jestem zaangażowany w działania zmierzające do włączania mieszkańców do współdecydowania o swoich lokalnych sprawach i zwiększenia partycypacji społecznej obywateli.  Monitoruję proces wdrażania budżetu obywatelskiego w Lublinie, np. wczoraj zabierałem głos na posiedzeniu komisji rady miasta ds. budżetu obywatelskiego oraz zorganizowałem transmisję wideo (nadal dostępna na stronie www.budzetobywatelski.lublin.pl). Posiadam dużą wiedzę w zakresie partycypacji obywatelskiej, budżetów obywatelskich, inicjatywy lokalnej (art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) oraz dostępu do informacji publicznej.

Działam na rzecz zwiększenia jawności w wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Reprezentując Fundację Wolności, doprowadziłem do opublikowania pełnych rejestrów umów Urzędu Miasta oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Jako aktywny działacz i praktyk trzeciego sektora znam problemy lubelskich organizacji pozarządowych. Przeprowadziłem społeczny monitoring wydatkowania środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współprowadziłem Obywatelski Monitoring Sportu w Lublinie (raporty z obydwu znajdują się na stronie www.fundacjawolnosci.org).

W bieżącym roku pracowałem społecznie w komisjach konkursowych powołanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych, wspieranych z budżetu miasta Lublin (m. in. w Wydziale Zdrowia, Wydziale Ochrony Środowiska, Kancelarii Prezydenta Miasta).

Sama Fundacja Wolności nie korzysta ze środków finansowych pochodzących z budżetu miasta Lublin.

Swoje kompetencje chciałbym wykorzystać w Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.