Działalność

Fundacja Wolności – od sierpnia 2012 roku zarządzam Fundacją Wolności, która przyczyniła się m. in. do wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Lublinie, opublikowania rejestru umów Urzędu Miasta. Więcej o działalności fundacji znajdziesz na stronie www.fundacjawolnosci.org.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska – jestem członkiem stowarzyszenia zrzeszającego osoby z całej Polski, którym na sercu leżą prawa człowieka ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji.

Jawny Lublin – byłem inicjatorem powstania portalu jawnylublin.pl, prezentującego informacje o finansach naszego miasta. Portal doczekał się licznych publikacji prasowych oraz był nominowany do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP.

Monitoring Funduszu Korkowego – w 2012 roku przeprowadziłem społeczny monitoring zasadności i efektywności wydawania pieniędzy z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pokolenie Solidarności – październik 2010. Projekt „Pokolenie Solidarności”. Przez 4 dni grupa 14 osób (w tym 7 obcokrajowców) uczestniczyła w spotkaniach ze znamienitymi lubelskimi opozycjonistami (np. dr-em Maciejem Sobierajem czy Czesławem Niezgodą – pierwszym przewodniczącym Solidarności w Lublinie), warsztatach zajęciowych, odwiedzili IPN, KUL, obóz na Majdanku, zwiedzali miasto. 15-go października wyjechali do Gdańska, gdzie wspólnie z uczestnikami z pozostałych 8 miast przygotowali „Apel Europejski” – przesłanie młodzieży z różnych państw Europy do jej mieszkańców. Projekt miał na celu popularyzację wiedzy nt. ruchu społecznego „Solidarność” wśród młodzieży z różnych państw Europy. Miałem przyjemność być koordynatorem projektu w Lublinie.

Akcja „Nakrętka” w akademikach – zorganizowałem akcję charytatywną zbierania plastikowych nakrętek w akademikach UMCS. Akcja wciąż trwa, w październiku przekazaliśmy kolejne kilkanaście worków nakrętek w zbiórce dla Hospicjum im. Małego Księcia.

„Liga Cashflow” – byłem koordynatorem projektu, który odbywał się wiosną 2011 roku. Prowadziłem warsztaty gry Cashflow dla lubelskich studentów, ucząc ich tym samym podstaw finansów i ekonomii.