Archiwum kategorii: Samorządność

List do Gazety

Na drugiej stronie dzisiejszego wydania lubelskiej Gazety Wyborczej został opublikowany mój list, wysłany do redakcji w lutym. Jego pełną treść zaprezentowałem już wcześniej tu, na blogu (kliknij aby przeczytać). Chodzi o list w sprawie priorytetów dla przyszłego prezydenta miasta. Dla tych co nie kupili wczorajszej GW udostępniam wersję elektroniczną artykułu w zakładce „W mediach„.

Lubelskie orliki

orlikotwarcie

Władze Lublina chcą tylko trzech orlików, nawet mimo tego, że Urząd Marszałkowski zgodził się dofinansować aż pięć!

Prezydent Wasilewski twierdzi, że miasto nie ma pieniędzy na inwestycje w orliki. Dla przypomnienia: trzy wybudowane w Lublinie od 2008 roku orliki (Rzeszów w tym czasie zbudował cztery) kosztowały od 1,1 do 1,4 mln zł. W tegorocznym budżecie zaplanowano 1,57 mln zł na trzy kolejne boiska. Do każdego z orlików Województwo i Ministerstwo Sportu dopłacają w sumie 666 tys. zł. Czyli dwa dodatkowe kompleksowe boiska (orlik to nie tylko boisko do piłki nożnej, ale także drugie – do piłki ręcznej i koszykówki, szatnie oraz animator-trener, opłacany na 9 miesięcy przez ministerstwo) kosztowałyby budżet Lublina ok. 1-1,1 mln zł. Nie jest to dużo w miejskiej kasie, ale jeśli przyjąć retorykę prezydenta: nie ma pieniędzy na inwestycje (nie ma na tunel, aquapark, obwodnicę etc, etc.) to faktycznie nie ma pieniędzy na jakiekolwiek inwestycje w tym mieście. Czytaj dalej

Zdecentralizować miejski budżet

W Lublinie poszczególne rady dzielnic nie mają swoich budżetów, a jedynie mogą zgłaszać swoje propozycje jako zadania dla budżetu miasta. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Lublina za 2008 rok dochodzimy do pewnych wniosków, o czym niżej.

Działy wydatków z budżetu miasta, wnioskowanych przez rady dzielnic skupiają się wokół trzech tematów*. Są to drogi (w sumie 55% kwoty rozdysponowanej przez rady), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (26%) oraz ochrona zieleni (13% wartości wniosków złożonych przez rady dzielnic, a wykonanych w budżecie miasta za 2008 rok). Do tego dochodzi kwota rzędu 586 tys. zł zapisana w dziale budżetu „Administracja”, czyli koszta obsługi rad dzielnic. Czytaj dalej

Najgorszy budżet miasta od wielu lat?!

Poniżej zamieszczam przygotowane przeze mnie zestawienie. Zawiera ono wykonanie budżetu miasta Lublin w połowie roku oraz wykonanie budżetu rocznego, na podstawie planów budżetowych. Zaczerpnąłem informacji aż od 2004 roku.

Rok Wydatki półrocze
Dochody roczne Wydatki  półrocze Wydatki roczne
2004 55,43% 99,98% 48,54% 98,74%
2005 52,15% 100,12% 46,44% 97,69%
2006 50,16% 99,80% 43,82% 96,82%
2007 53,70% 102,75% 39,67% 92,68%
2008 48,69% 97,62% 39,58% 91,56%
2009 47,46% ? 44,48% ?

Czytaj dalej

Lublin nie najtańszym a najdroższym urzędem

Niedawno na portalu bankier.pl ukazał się przedruk ciekawego artykułu pt. „Wolne środki w samorządowej kasie” dotyczącego tzw. nadwyżki operacyjnej w budżetach lokalnych samorządów.

Nadwyżka operacyjna to najbardziej syntetyczna ocena kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Jej wielkość jest pozytywnie skorelowana z wielkością dochodów samorządu w przeliczeniu na głowę mieszkańca – uważa prof. Paweł Swianiewicz

Nadwyżka operacyjna jest różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jednostek samorządu. Ciekawie to wygląda na poziomie miast wojewódzkich. Lublin zajmuje w tym zestawieniu ostatnie miejsce, z nadwyżką za 2007 rok 379,72 zł. Jak to się ma to odtrąbionego sukcesu dot. taniego samorządu w mieście Lublin? Tam kwota wydana na miejskich urzędników w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy pozwoliła osiągnąć 3 miejsce wśród miast wojewódzkich. Jednak tamten ranking trudno uznać za obiektywny. Wiemy przecież że za zarobkami jakie otrzymuje urzędnik w Lublinie, w zachodniej części raj trudno byłoby znaleźć jego odpowiednika. Lublin jest największym miastem wschodniej=biedniejszej części Polski, co (po podzieleniu wydatków przez ilość mieszkańców) pozwoliło uzyskać tak dobry wynik w tamtym sondażu. Czytaj dalej