Archiwum kategorii: Ogólnopolskie

Kontrola obywatelska to priorytet

Na zaproszenie kolegów z organizacji strażniczych, wziąłem dziś udział w spotkaniu z Wojciechem Kaczmarczykiem – Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania. W spotkaniu oprócz mnie uczestniczyli również Przemysław Żak (Fundacja Stańczyka z Krakowa), Bartosz Pilitowski (Court Watch Polska), Agnieszka Zdanowicz (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) oraz Paula Lota (INSPRO z Łodzi).

Opowiadaliśmy o problemach i potrzebach watchdogów oraz specyfice naszych organizacji.

Wspólnie zwróciliśmy uwagę ministra na trzy typy watchdogów: lokalni blogerzy-pojedyncze osoby, lokalne i regionalne organizacja strażnicze oraz organizacje strażnicze zajmujące się sprawami „centralnymi”. Każde z nich inaczej funkcjonują i wymagają innego wsparcia.

Minister poinformował nas o pracach nad narodowym programem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zapewnił, że kontrola obywatelska jest jednym z priorytetów tego programu.

Fundusz Rezerwy Demograficznej to bankrut

Na początek trochę teorii. Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) miał gromadzić środki na wypłatę świadczeń emerytalnych w czasie niekorzystnych zmian na rynku pracy po roku 2020 (warto zapamiętać tę datę).

FRD utworzony został w 2002 r. w wyniku reformy emerytalnej. Po roku 2020 liczba osób pobierających emerytury może wzrosnąć nawet o 60%. W tym czasie środki zgromadzone w Funduszu Rezerwy Demograficznej powinny wspierać system emerytalny poprzez uzupełnianie niedoborów w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Według założeń reformy emerytalnej, fundusz miał być zasilany środkami z prywatyzacji spółek państwowych oraz odpisem ze składki emerytalnej.

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) można znaleźć informacje o przychodach i kosztach FRD w poszczególnych latach (link).

W założeniach FRD miał być wykorzystany dopiero wtedy, gdy mniej osób będzie pracowało i płaciło składki, a więcej będzie pobierało świadczenia. W praktyce wygląda to zupełnie inaczej.

1. Każdego roku część środków z FRD jest transferowana do FUS (na bieżącą wypłatę emerytur). Ustawa mówi, bowiem, że rząd może wziąć z FRD „nieoprocentowaną zwrotną pożyczkę uzupełniającą środki funduszu emerytalnego na bieżącą wypłatę świadczeń, zapewniającą płynność finansową FUS”. W ciągu ostatnich lat z FRD zabrano: 4 mld zł (w 2011 roku), 2,887 mld zł (2012) oraz 2,5 mld zł w roku obecnym. W sumie 9,387 mld zł „zwrotnej pożyczki„.

Zgodnie z wyliczeniami rządu w tym roku na emerytury potrzeba 117,9 mld zł, natomiast składki emerytalne pokryją zaledwie 74,9 mld zł (braknie 43 mld). Nawet wszystkie środki z FRD nie są w stanie pokryć tej dziury! Dlatego FUS otrzyma jeszcze 37,1 mld zł dotacji z budżetu państwa oraz będzie się ratował drobnymi pożyczkami i kredytami (źródło: Forbes).

2. Środki zgromadzone w FRD mogą być lokowane w papiery skarbowe, akcje notowane na GPW oraz na lokatach. I tak, wg stanu na 31 grudnia 2012 roku, prawie 88% środków FRD zostało ulokowanych w „obligacje i bony wartościowe Skarbu Państwa”, czyli są papierkiem, potwierdzającym, że rząd je wydał (czyt. nie ma ich). 2,27 mld zł jest w akcjach, a zaledwie 0,004 mld zł znajduje się na depozytach bankowych.

Podsumowując, budżet państwa jest winien Funduszowi Rezerwy Demograficznej bagatela 23,558 mld zł : 9,387 mld zł („zwrotna pożyczka”) oraz 14,171 mld zł (w obligacjach skarbowych). Realne pieniądze, które znajdują się w dyspozycji FRD (ulokowane w akcjach i lokatach) wystarczą na wypłatę emerytur przez tydzień i to tylko przy założeniu ich tegorocznej wartości. Przypominam, że według założeń, FRD miał gromadzić środki na wypłatę świadczeń emerytalnych w czasie niekorzystnych zmian na rynku pracy po roku 2020.

Akcja "Nakrętka"

Niedawno zauważyłem artykuł o tym, jak można bez większych wyrzeczeń wesprzeć szlachetne działania (artykuł w lubelskiej GW – link).

Przekonałem do tego pomysłu Radę Osiedla Akademickiego UMCS. Akcja jest nie tylko pożyteczna ale i nie wymaga od nas wielkich wyrzeczeń. W akademikach już stoją pudełka na plastikowe nakrętki (nie tylko od butelek, mogą być nawet od dezodorantów). Mam nadzieję, że uda nam się zebrać ich całą masę.

Zachęcam was wszystkich do zaangażowania się w akcje zbierania nakrętek. Wystarczy tak niewiele, aby zrobić tak wiele. Ponadto, jeśli ktoś wie, jak się skontaktować z kimś, kto może odbierać nakrętki, to proszę dać mi znać.