Archiwum kategorii: Lublin

Utrudnienia na ul. Pogodnej – czy to sprawa dla Rady Osiedla?

Auta parkują na zakazieZłożyłem dziś pismo do Rady Osiedla „Pogodna” Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Lublinie.

Zwracam w nim uwagę, na samochody, które parkują przy wyjeździe z ul. Jesiennej na ul. Pogodną. Parkują w miejscu gdzie jest zakaz zatrzymywania się i postoju. Zasłaniają widok kierowcom wyjeżdżającym w ulicę Pogodną (zob. zdjęcie obok).

Nie jestem zwolennikiem karania kierowców nieprzestrzegających przepisów, bo na miejsce jednego samochodu szybko pojawi się następny. Zamiast tego sugerowałbym ustawienie w tym miejscu elementów małej architektury, które permanentnie uniemożliwią parkowania samochodów.

Chodnik przy ul. Pogodnej jest terenem miejskim, więc spółdzielnia sama nie może tego zrobić. Mam nadzieję, że rada osiedla zajmie się moim wnioskiem i zainterweniuje w urzędzie miasta.

Gdy komuś brakuje argumentów w dyskusji…

© Piotr Skubisz

© Piotr Skubisz

Na forach internetowych co jakiś czas pojawiają się anonimowe wpisy, których autorzy twierdzą że Fundacja Wolności jest „pisowską organizacją”. Brakuje im argumentów w dyskusji, więc posługują się takimi określeniami, próbując dyskredytować moją (naszą) działalność. Dowodem na to ma być fakt kandydowania przeze mnie w wyborach samorządowych 6 lat temu z listy PiS.

W 2010 roku byłem na ostatnim roku studiów. Pomimo, że nie należałem do partii, dostałem propozycję kandydowania w wyborach do Rady Miasta Lublin z komitetu Prawo i Sprawiedliwość (otrzymałem wówczas rekomendację Piotra Kowalczyka – dziś przewodniczącego Rady Miasta). Zdecydowałem się wystartować. Wierzyłem, że będąc radnym, będę mógł spełnić się społecznie, wpływać na lokalną rzeczywistość.

Nieco później zrozumiałem, jak bardzo brakuje osób i instytucji, które kontrolują polityków, dzięki czemu mogą oni sobie pozwolić na bardzo wiele, a panująca kultura tajemnicy skrzętnie blokuje informacje o wynikach ich działań. Dwa lata później założyłem Fundację Wolności – organizację pozarządową, która stoi na straży miasta, monitoruje działania radnych i urzędników, jednocześnie nie współpracuje z żadną partią polityczną. W takich działaniach upatruję sens swojej pracy społecznej.

W ostatnich latach miałem propozycje kandydowania, zarówno w wyborach lokalnych jak i do sejmu. Nie zdecydowałem się na to, bo wykonuję bardzo ważną misję. Jestem watchdogiem.

Proponuję, aby opinie Rady Pożytku przekazywano miejskim radnym

Zaproponowałem członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin (w dalszej części nazywam w skrócie Radą Pożytku), aby zwrócić się do Prezydenta, by ten przekazywał Radzie Miasta opinie Rady Pożytku nt. konsultowanych dokumentów, które mają być przedmiotem głosowania Rady Miasta. Nawet w sytuacji, gdy Prezydent nie uwzględni uwag zgłaszanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Do tej pory Prezydent albo uwzględniał rekomendacje Rady Pożytku, albo nie. A Radni Rady Miasta nie wiedzieli o uwagach wypracowanych przez Radę Pożytku.

Tym bardziej jest to ważne, że przedstawiciele Rady Miasta bardzo rzadko uczestniczą w posiedzeniach Rady Pożytku. W składzie Rady Pożytku jest dwoje miejskich radnych: Wojciech Krakowski i Marta Wcisło (na pięć posiedzeń, które się odbyło do czerwca 2015 roku radna Wcisło była na jednym, a radny Krakowski na żadnym).

Wobec tego miejscy radni nie mają możliwości zapoznania się przed głosowaniem z opiniami i rekomendacjami Rady Działalności Pożytku Publicznego. A uważam, że słusznym jest, aby mieli taką wiedzą podejmując decyzje dotyczące sfery pożytku publicznego.

Powyższe wnioski są zbieżne z rekomendacjami dla Rad Działalności Pożytku Publicznego, opracowanymi pod przewodnictwem sieci SPLOT w ramach realizacji zadania „SPLOT Rad dla Rad” (radypozytku.ngo.pl).

Do tej pory jako RDPP nie mieliśmy wiedzy o tym, dlaczego Prezydent nie przyjmował rekomendacji RDPP do konkretnych projektów uchwał. Nie znamy powodów decyzji Prezydenta, co wpływa negatywnie na przebieg komunikacji między RDPP a Prezydentem.

Niech 1% zostanie w Lublinie

Zgodnie z par. 2 pkt 9 uchwały RM Lublin z 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania RDPP Miasta Lublin, zaproponowałem, aby Rada Działalności Pożytku Publicznego wystąpiła do Prezydenta Miasta Lublin z propozycją dot. propagowania przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, działających na terenie miasta Lublin. Dyskusja na ten temat może się odbyć na posiedzeniu Rady w lutym. Czytaj dalej