Archiwum kategorii: Lublin Agenda 2010

Henryka Strojnowska na prezydentkę?

W miniony weekend odbyła się sesja zamknięcia Lublin Agenda 2010. Teraz uczestników programu czekają prac nad utworzeniem finalnej wersji raportu, który ma się ukazać jeszcze przed wyborami samorządowymi. Cieszy mnie kształt, jaki zaczyna przybierać raport. Myślę, że będzie to solidny dokument, wart zainteresowania mieszkańców Lublina, ale przede wszystkim lokalnych samorządowców. Czytaj dalej

Kolejna sesja Lublin Agenda 2010 oraz lubelskie Orliki

Dziś w Grand Hotelu odbyła się kolejna sesja programu Lublin Agenda 2010, w którym uczestniczę. Tematem dzisiejszego spotkania były „Organizacje pozarządowe a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Lublinie”. Niemal całkowicie zdominowała go współpraca miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz kwestia powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie miasta Lublin. Prelegenci ze środowiska NGO jednym głosem mówili, że propozycja przygotowana przez władze miasta jest bezsensowna. Nie zgadzają się na podział miejsc w Radzie w stosunku 50:50 dla urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych, nie zgadzają się także na zaproponowany przez UM sposób wybierania reprezentacji trzeciego sektora.

Dzisiejsza sesja tematyczna dostarczyła mi nie tylko wiele wiedzy, ale także inspiracji, które mam nadzieje wykorzystać w swojej działalności na szczeblu samorządowym.

Poza tym chciałem Wam dziś zaprezentować moją prezentację multimedialną nt. zespołów boisk tzw. Orlików w Lublinie oraz w miastach o podobnej wielkości. Można ją pobrać ze strony www.lublin2014.pl.