Archiwum kategorii: Bez kategorii

Konsultacje regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych i kulturalnych

stypendia kulturalne Lublin

fot. www.lublin.eu

Urząd Miasta ogłosił konsultacje w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych i kulturalnych.

Projekt zostanie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin na posiedzeniu w dniu 21 czerwca br. W związku z tym, proszę o przesyłanie swoich uwag, które mógłbym zaprezentować na posiedzeniu Rady (najlepiej mailem na kontakt@krzysztofjakubowski.pl). Gwarantuję rozważenie wszystkich uwag oraz anonimowość.

Swoje uwagi można też zgłaszać bezpośrednio do urzędu miasta – na adres iwona.matusiak@lublin.eu w terminei do 15 czerwca.

Obecna uchwała dot. przyznawania stypendiów jest dostępna tutaj (plik pdf). Natomiast proponowany projekt uchwały znajduje się tutaj (plik doc).

Proponowane zmiany dotyczą:

– dopuszczenia możliwości łączenia programów stypendialnych na realizację projektów artystycznych i z zakresu upowszechniania kultury,
– wprowadzenia stypendium na czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych odbywających się poza Lublinem,
– wyłączenia z możliwości otrzymania stypendium na realizację prac dyplomowych lub innych służących do zdobywania stopni naukowych,
– ograniczenia górnej granicy wieku dla osób ubiegających się o stypendium za osiągnięcia artystycznej o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
– ograniczenia możliwości ubiegania się o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury do osób pełnoletnich,
– terminów składania wniosków stypendialnych i ilości naborów wniosków stypendialnych,
– zmiany wysokości stypendiów,
– uzupełnienia Regulaminu o załączniki w postaci formularzy wniosków stypendialnych, rekomendacji, oświadczeń.

24 maja odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

24 maja o godz. 15.30 w Pałacu Parysów (sala 109) odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, której jestem członkiem, wybranym przez organizacje pozarządowe, działające w Lublinie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Budżet Obywatelski 2017 – informacja o naborze wniosków.
2. Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lubin 2016 – ustalenie terminu, planu pracy.
3. Sprawy różne.

Serdecznie zapraszam, bo posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego są jawne, zresztą już raz nagrywaliśmy jego przebieg – w listopadzie 2015 roku:

Relacja ze spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego nt. Polskiego Korpusu Solidarności

27 kwietnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wziąłem udział w spotkaniu jednej z czterech grup ekspertów, zaproszonych do pracy przy Narodowym Programie Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Poniżej przedstawiam moją relację z tego spotkania (celowo nie używam nazwisk, bo nie znałem wszystkich osób biorących udział w spotkaniu, a nie chciałbym nikogo pominąć). Czytaj dalej

2 marca kolejne posiedzenie RDPP Miasta Lublin

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Lublin, które odbędzie się 02.03.2016 r. (środa) o godz. 15.30 w Pałacu Parysów (siedziba Kancelarii Prezydenta) sala 104 (I piętro).

Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2016 rok (w załączeniu)
4. Informacja ne temat Budżetu Obywatelskiego 2016
5. Sprawy różne
– projekt wystąpienia do Prezydenta Miasta Lublin z propozycją działań w sferze pożytku publicznego mających na celu przekazywanie Radzie Miasta opinii Rady nt. konsultowanych dokumentów, które mają być przedmiotem głosowania Rady Miasta.