Archiwum kategorii: Bez kategorii

24 maja odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

24 maja o godz. 15.30 w Pałacu Parysów (sala 109) odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, której jestem członkiem, wybranym przez organizacje pozarządowe, działające w Lublinie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Budżet Obywatelski 2017 – informacja o naborze wniosków.
2. Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lubin 2016 – ustalenie terminu, planu pracy.
3. Sprawy różne.

Serdecznie zapraszam, bo posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego są jawne, zresztą już raz nagrywaliśmy jego przebieg – w listopadzie 2015 roku:

Relacja ze spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego nt. Polskiego Korpusu Solidarności

27 kwietnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wziąłem udział w spotkaniu jednej z czterech grup ekspertów, zaproszonych do pracy przy Narodowym Programie Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Poniżej przedstawiam moją relację z tego spotkania (celowo nie używam nazwisk, bo nie znałem wszystkich osób biorących udział w spotkaniu, a nie chciałbym nikogo pominąć). Czytaj dalej

2 marca kolejne posiedzenie RDPP Miasta Lublin

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Lublin, które odbędzie się 02.03.2016 r. (środa) o godz. 15.30 w Pałacu Parysów (siedziba Kancelarii Prezydenta) sala 104 (I piętro).

Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2016 rok (w załączeniu)
4. Informacja ne temat Budżetu Obywatelskiego 2016
5. Sprawy różne
– projekt wystąpienia do Prezydenta Miasta Lublin z propozycją działań w sferze pożytku publicznego mających na celu przekazywanie Radzie Miasta opinii Rady nt. konsultowanych dokumentów, które mają być przedmiotem głosowania Rady Miasta.

RDPP za obniżeniem wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin (organ doradczy Prezydenta, w skład którego wchodzą przedstawiciele lubelskich organizacji pozarządowych, radnych i urzędników) pozytywnie zaopiniowała propozycję zmniejszenia wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przegłosowano mój wniosek, aby wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji wynosił 5% minimalnej krajowej (obecnie 10%), przy jednoczesnym określeniu miesięcznego maksimum na 50% minimalnej krajowej dla członka komisji.
To co prawda tylko głos doradczy, który Prezydent może odrzucić, ale pokazuje, że problem nadmiernego wynagrodzenia dostrzegamy nie tylko my 🙂
Warto przy tym dodać, że jeśli pozostanie przepis obowiązujący do tej pory (10% minimalnej krajowe za udział w każdym posiedzeniu) to członków komisji czeka podwyżka, bo od nowego roku rośnie minimalna krajowa z 1750 do 1850 zł (wzrost ze 175 do 185 zł za każde posiedzenie).
Dla porównania śr. miesięczna kwota wynagrodzeń członków komisji w wybranych miastach (dane za 2014 rok):
Olsztyn 132 zł
Białystok 213 zł
Rzeszów 444 zł
Kielce 604 zł
Lublin 1391 zł
Zasady wynagradzania członków komisji są zapisane w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który Prezydent ma skierować na najbliższą sesję Rady Miasta Lublin.