Archiwum kategorii: Bez kategorii

Posiedzenie RDPP Miasta Lublin ws czynszów dla ngo

We wtorek 21 czerwca o godz. 15.30 w siedzibie referatu ds. organizacji pozarządowych i partycypacji społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3 (Pałac Parysów) w sali nr 107 odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

Spotkanie zostanie poświęcone sprawom wynajmu lokali komunalnych dla organizacji pozarządowych w naszym mieście. Czytaj dalej

Debata w Radio Lublin nt. reformy rad dzielnic

10 czerwca wziąłem udział w debacie Radia Lublin. Spotkanie prowadził. red. Wojciech Brakowiecki. Dyskusja dotyczyła wniosków i rekomendacji z monitoringu rad dzielnic, prowadzonego przez Fundację Wolności. W dyskusji uczestniczyli również przewodniczący zarządów dwóch dzielnic – Maciej Kowalczyk (Czechów Południowy) i Tomasz Małecki (Ponikwoda). Całe nagranie można odsłuchać na stronie internetowej radia.

Natomiast raport z monitoringu rad dzielnic można przeczytać poniżej: Czytaj dalej

Rozmowy na temat prawa na Podlasiu

Wasilkow_1W dniach 2-3 czerwca gościłem na Podlasiu, gdzie prowadziłem spotkania nt. prawa dla mieszkańców Wasilkowa i Hajnówki.

W spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie uczestniczyło 9 kobiet. Panie często zadawały pytania i dzieliły się swoimi doświadczeniami, gównie tymi przykrymi. Np. jedna z pań musiała zapłacić 500 zł grzywny, bo gdy była zagranicą na jej adres przyszło wezwanie do sądu, ale dzieci nie mogły go nawet odebrać i nikt nie wiedział, że to wezwanie do sądu. Inną sprawą był wymóg zwracania na gwarancji zakupionych towarów w oryginalnych opakowaniach. Obecne na sali były zdziwione, jak wiele podobnych spraw można wyszukać w systemie SAOS.

Drugie spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce. Uczestniczyło w nim 10 osób w różnym wieku. Spotkanie zostało staranie przygotowane, poza informacjami w bibliotece zostało zapowiedziane w lokalnej telewizji kablowej a dzień wcześniej w centrum miasta rozdawano ulotki z informacją o spotkaniu. Biblioteka co tydzień organizuje różne spotkania.

W odróżnieniu od pierwszego spotkania, tutaj uczestnicy zadawali niewiele pytań w trakcie prezentacji, ale sporo notowali. Pytali natomiast w jaki sposób Sieć Obywatelska może pomóc, czy bierze za to pieniądze oraz gdzie szukać kontaktu.

Natomiast duże zainteresowanie wzbudziły ćwiczenia, w tym praca nad autentycznym wyrokiem sądowym.

 

Konsultacje regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych i kulturalnych

stypendia kulturalne Lublin

fot. www.lublin.eu

Urząd Miasta ogłosił konsultacje w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych i kulturalnych.

Projekt zostanie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin na posiedzeniu w dniu 21 czerwca br. W związku z tym, proszę o przesyłanie swoich uwag, które mógłbym zaprezentować na posiedzeniu Rady (najlepiej mailem na kontakt@krzysztofjakubowski.pl). Gwarantuję rozważenie wszystkich uwag oraz anonimowość.

Swoje uwagi można też zgłaszać bezpośrednio do urzędu miasta – na adres iwona.matusiak@lublin.eu w terminei do 15 czerwca.

Obecna uchwała dot. przyznawania stypendiów jest dostępna tutaj (plik pdf). Natomiast proponowany projekt uchwały znajduje się tutaj (plik doc).

Proponowane zmiany dotyczą:

– dopuszczenia możliwości łączenia programów stypendialnych na realizację projektów artystycznych i z zakresu upowszechniania kultury,
– wprowadzenia stypendium na czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych odbywających się poza Lublinem,
– wyłączenia z możliwości otrzymania stypendium na realizację prac dyplomowych lub innych służących do zdobywania stopni naukowych,
– ograniczenia górnej granicy wieku dla osób ubiegających się o stypendium za osiągnięcia artystycznej o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
– ograniczenia możliwości ubiegania się o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury do osób pełnoletnich,
– terminów składania wniosków stypendialnych i ilości naborów wniosków stypendialnych,
– zmiany wysokości stypendiów,
– uzupełnienia Regulaminu o załączniki w postaci formularzy wniosków stypendialnych, rekomendacji, oświadczeń.