Petycja do Pana Prezydenta Miasta Lublin

Przedstawiam treść petycji w sprawie propozycji  zamiany obecnie funkcjonujących biletów jednorazowych MPK na bilety czasowe (15, 30 i 60 minut). Treść petycji wraz z listą do zbierania podpisów można pobrać z menu po lewej. Zachęcam do poparcia naszego listu:

Adam Wasilewski                                                               Lublin, 17 listopada 2009 Prezydent Miasta Lublin

PETYCJA

W związku z propozycją Zarządu Transportu Miejskiego, dotyczącej wprowadzenia biletów czasowych do oferty MPK, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o wysłuchanie głosu mieszkańców Lublina w tej sprawie.

Każdy, kto choć raz podróżował ulicami naszego miasta, bez względu na to, czy środkami komunikacji publicznej czy samochodem osobowym – zdaje sobie sprawę z tego, że Lublin jest miastem zakorkowanym. Dlatego wszystkim nam zależy, aby po Lublinie podróżowało się szybciej i bezpieczniej. Wprowadzenie czasowych biletów w mieście, w którym podróżowanie jest tak bardzo utrudnione, będzie skutkowało brakiem możliwości przewidzenia czasu podróży. To z kolei spowoduje rezygnację z usług oferowanych przez MPK, na korzyść samochodów osobowych. Niewątpliwie spowoduje to zwiększenie natężenia ruchu na ulicach naszego miasta. Mamy nadzieję, że nie było to celem autorów tego projektu. Przypominamy, że w swoim programie wyborczym (ulotka dostępna na stronie www.adamwasilewski.pl) obiecał Pan sprawny i nowoczesny system komunikacyjny.

W pełni rozumiemy troskę władz naszego miasta o dopasowanie oferty MPK do potrzeb mieszkańców Lublina, w związku z tym proponujemy wprowadzenie biletów czasowych jako uzupełnienie (a nie zamiennik) oferty biletowej dla pasażerów MPK.

Dodaj komentarz