Archiwum kategorii: Projekt: Polska

Stowarzyszenie "Projekt: Polska"

Wczoraj popołudniu w warszawskim „Domu Dziennikarza” zakończył się V kongres stowarzyszenia Młode Centrum. Jak się okazało był to ostatni kongres stowarzyszenia pod tą nazwą. Na kongresie głosowano wiele zmian statutowych, m. in. zniesienie granicy wieku (do tej pory członkiem można było być do 30tego roku życia), czy zmianę nazwy.

Jednak w decydującym głosowaniu, nad przyjęciem nowego statutu, zabrakło wymaganej większości 2/3 głosów. Prezydium kongresu zarządziło krótką przerwę, po czym przeprowadzono głosowanie jeszcze raz. Tym razem większość delegatów poparła zmiany w statucie. Tym samym stowarzyszenie „Młode Centrum” przeszło do historii.

Następnie wybrano przewodniczącego i radę stowarzyszenie. Jedynym kandydatem na przewodniczącego był Szymon Gutkowski. Uzyskał poparcie 56 z 72 delegatów na kongres, zostając tym samym przewodniczącym stowarzyszenie „Projekt: Polska”.

Kongres był swoistym scaleniem środowisk „MC” oraz „Klubu 89” i fundacji „Projekt: Polska”, które od teraz będą działać pod jednym szyldem.