Archiwum autora: Krzysztof Jakubowski

Rozmowy na temat prawa na Podlasiu

Wasilkow_1W dniach 2-3 czerwca gościłem na Podlasiu, gdzie prowadziłem spotkania nt. prawa dla mieszkańców Wasilkowa i Hajnówki.

W spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie uczestniczyło 9 kobiet. Panie często zadawały pytania i dzieliły się swoimi doświadczeniami, gównie tymi przykrymi. Np. jedna z pań musiała zapłacić 500 zł grzywny, bo gdy była zagranicą na jej adres przyszło wezwanie do sądu, ale dzieci nie mogły go nawet odebrać i nikt nie wiedział, że to wezwanie do sądu. Inną sprawą był wymóg zwracania na gwarancji zakupionych towarów w oryginalnych opakowaniach. Obecne na sali były zdziwione, jak wiele podobnych spraw można wyszukać w systemie SAOS.

Drugie spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce. Uczestniczyło w nim 10 osób w różnym wieku. Spotkanie zostało staranie przygotowane, poza informacjami w bibliotece zostało zapowiedziane w lokalnej telewizji kablowej a dzień wcześniej w centrum miasta rozdawano ulotki z informacją o spotkaniu. Biblioteka co tydzień organizuje różne spotkania.

W odróżnieniu od pierwszego spotkania, tutaj uczestnicy zadawali niewiele pytań w trakcie prezentacji, ale sporo notowali. Pytali natomiast w jaki sposób Sieć Obywatelska może pomóc, czy bierze za to pieniądze oraz gdzie szukać kontaktu.

Natomiast duże zainteresowanie wzbudziły ćwiczenia, w tym praca nad autentycznym wyrokiem sądowym.

 

Konsultacje regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych i kulturalnych

stypendia kulturalne Lublin

fot. www.lublin.eu

Urząd Miasta ogłosił konsultacje w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych i kulturalnych.

Projekt zostanie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin na posiedzeniu w dniu 21 czerwca br. W związku z tym, proszę o przesyłanie swoich uwag, które mógłbym zaprezentować na posiedzeniu Rady (najlepiej mailem na kontakt@krzysztofjakubowski.pl). Gwarantuję rozważenie wszystkich uwag oraz anonimowość.

Swoje uwagi można też zgłaszać bezpośrednio do urzędu miasta – na adres iwona.matusiak@lublin.eu w terminei do 15 czerwca.

Obecna uchwała dot. przyznawania stypendiów jest dostępna tutaj (plik pdf). Natomiast proponowany projekt uchwały znajduje się tutaj (plik doc).

Proponowane zmiany dotyczą:

– dopuszczenia możliwości łączenia programów stypendialnych na realizację projektów artystycznych i z zakresu upowszechniania kultury,
– wprowadzenia stypendium na czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych odbywających się poza Lublinem,
– wyłączenia z możliwości otrzymania stypendium na realizację prac dyplomowych lub innych służących do zdobywania stopni naukowych,
– ograniczenia górnej granicy wieku dla osób ubiegających się o stypendium za osiągnięcia artystycznej o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
– ograniczenia możliwości ubiegania się o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury do osób pełnoletnich,
– terminów składania wniosków stypendialnych i ilości naborów wniosków stypendialnych,
– zmiany wysokości stypendiów,
– uzupełnienia Regulaminu o załączniki w postaci formularzy wniosków stypendialnych, rekomendacji, oświadczeń.

24 maja odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

24 maja o godz. 15.30 w Pałacu Parysów (sala 109) odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, której jestem członkiem, wybranym przez organizacje pozarządowe, działające w Lublinie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Budżet Obywatelski 2017 – informacja o naborze wniosków.
2. Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lubin 2016 – ustalenie terminu, planu pracy.
3. Sprawy różne.

Serdecznie zapraszam, bo posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego są jawne, zresztą już raz nagrywaliśmy jego przebieg – w listopadzie 2015 roku:

Relacja ze spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego nt. Polskiego Korpusu Solidarności

27 kwietnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wziąłem udział w spotkaniu jednej z czterech grup ekspertów, zaproszonych do pracy przy Narodowym Programie Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Poniżej przedstawiam moją relację z tego spotkania (celowo nie używam nazwisk, bo nie znałem wszystkich osób biorących udział w spotkaniu, a nie chciałbym nikogo pominąć). Czytaj dalej